Luister ‘ns naar de gaai en de ekster

Weet jij hoe de gaai zingt? Of de ekster?

Luister hier ‘ns naar het geluid van de gaai.

 

En luister nu ‘ns naar het geluid van de ekster.

 

 

En dan nu de proef op de som, de TEST:

 

Meer weten of over de gaai? https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/gaai

Meer weten over de ekster? https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ekster

 

 

Leuke acties!

Leuke links

Word ook vriend van het Speelbos!

Als u het initiatief steunt, kunt u VRIEND worden van het Speelbos. U steunt daarmee de organisatie van activiteiten en het onderhoud van het bos.

Lees meer…