vlnr: Alex Beune, Angelique van Lankveld, Theo Donkers en Nathalie Touw

Speelbos dankt gemeente Gilze en Rijen

Nu het Speelbos klaar is en een gezellige drukte zich meester maakt van het bos, is het tijd voor de stichting om terug te kijken. Een goed moment om een woord van dank uit te spreken aan alle vrijwilligers en sponsoren. Allemaal hartelijk bedankt! Zonder jullie was het niet gelukt!

Een speciaal woord van dank verdient de gemeente Gilze en Rijen. Het College van B&W was vanaf het eerste moment erg positief. De warme support van de wethouders, respectievelijk Willem Starreveld en Aletta van der Veen gaf steun. Zo ook de bijval van alle politieke partijen op het initiatief en van de Raad door het krediet te voteren. Vele ambtenaren hebben, op hun beurt, geholpen en meegedacht teneinde het project te laten slagen. Nathalie Touw, in het bijzonder, heeft als projectleider menig deur geopend. Fantastisch, bedankt!

Vorige week, in het Speelbos aan de grote REUZENtafel, is het gehele proces geëvalueerd. Daarbij is teruggeblikt, maar zeker ook vooruit gekeken. Het Speelbos wil ook in de toekomst blijven vernieuwen en uitdagen. De Stichting gáát er voor, samen met vrijwilligers, gemeente Gilze en Rijen en alle sponsoren.

Ook u kunt ons steunen door VRIEND te worden. Kijk maar eens op https://speelbosgilze.nl/onze-vrienden/

Tot ziens in het Speelbos, het is er REUZE gezellig!

Naar het overzicht

Leuke acties!

Leuke links

Word ook vriend van het Speelbos!

Als u het initiatief steunt, kunt u VRIEND worden van het Speelbos. U steunt daarmee de organisatie van activiteiten en het onderhoud van het bos.

Lees meer…