Over het Speelbos!

Hier ontdek je alles over het Speelbos Gilze.

Speelbos Gilze, spelen staat centraal!

Het Speelbos Gilze is een openbaar bos waarin spelen centraal staat.

Het bos is tussen zonsopkomst en zonsondergang voor iedereen gratis toegankelijk.

Het Speelbos is bedacht, ontworpen en aangelegd door vrijwilligers. Ook het beheer en onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan.

De doelgroep bestaat uit kinderen tot circa 12 jaar en hun ouders. In het bos zijn spelelementen gerealiseerd, met bewegen, sport en spel enerzijds en natuurbeleving en –educatie anderzijds als uitgangspunten.

De rode draad in het bos is de mysterieuze en verlegen REUZIN. Ze laat zich niet graag zien, maar laat wel sporen na. Ze vermaakt de kinderen graag met extra spelsuggesties en uitdagende vragen.

Het Speelbos biedt periodiek nieuwe uitdagingen, middels thema’s op de borden in het Speelbos zelf alsook door verdiepingsmateriaal op de website.

Bezoekers kunnen het Speelbos steunen. Zie hiervoor tabblad 'onze VRIENDEN'. Bij voorbaat dank!

Interactieve plattegrond

Op de plattegrond zie je wat er allemaal te ontdekken is in het Speelbos. In het bos zelf vind je de borden ook. Zij wijzen je de weg.

Praktische zaken

Je bent te gast bij de reuzin. Dus laten we een paar afspraken maken.

Beeldimpressie Speelbos

Wil je weten wat er allemaal te zien is in het Speelbos? En -belangrijker nog- hoe bezoekers het bos beleven?

Plattegrond

Insectenhotel

Doolhof

Konijnenpad

Klimbomen

Houten reuzensculptuur

Fietsenstalling

Impressie Speelbos

Foto’s en filmpjes

Het ontstaan

Wat er aan vooraf ging…

Het idee voor een speelbos is al in 2013 ontstaan. Ouders van jonge kinderen zagen dat hun kinderen intens konden genieten van avontuurlijk ingerichte speelterreinen. Van het één kwam het ander en steeds meer mensen vonden zo'n speelbos een goed idee.

Zo ontstond een werkgroepje. Die heeft als eerste de behoefte gepeild bij de gemeenschap van Gilze. Daar is het idee met veel enthousiasme onthaald. Vanuit de diverse maatschappelijke organisaties is een klankbordgroep geformeerd.  Deze klankbordgroep heeft een belangrijke functie gehad in de planvorming. 

Daarna is een ontwerp voor een speelbos gepresenteerd aan het College van B&W. Zij was erg onder de indruk van de mogelijkheden en meerwaarde van een speelbos in het bosgebied bij Klein Zwitserland. Ook was het College bijzonder gecharmeerd van het brede draagvlak onder de bevolking. Na het toekennen van een startsubsidie ging het balletje rollen...

Het Speelbos is een voorbeeld van een project waarbij inwoners zelf de handen uit de mouwen steken. Na diverse geluiden en suggesties van burgers van Gilze heeft een groep vrijwilligers de handschoen opgepakt en plannen uitgewerkt voor de realisatie van dit initiatief.
Het idee is op voorhand getoetst bij een brede klankbordgroep (w.o. basisscholen en kinderopvangorganisaties, jeugdwerk, scouting, natuurverenigingen en omwonenden) en geniet volop draagvlak. De jeugdgemeenteraad van Gilze en Rijen heeft het Speelbos geadopteerd.
De gemeente Gilze en Rijen vindt het project een voorbeeld van hedendaags actief burgerschap en participeert met een eenmalige bijdrage in de ontwikkel- en aanlegkosten. Rabobank De Zuidelijke Baronie duidt het plan als ’n écht Wereldidee, waarmee het project een uitzonderlijke subsidie tegemoet zag.

Kleurplaten

doe-dingen

Word ook vriend van het Speelbos!

Als u het initiatief steunt, kunt u VRIEND worden van het Speelbos. U steunt daarmee de organisatie van activiteiten en het onderhoud van het bos.

Lees meer…