Jong geleerd, oud gedaan.

Het voorjaar is ’n drukke tijd voor de vrijwilligers van het Speelbos. Dit jaar is er speciale aandacht voor de borders langs het halfverhardingspad.

Het nieuwe pad moet opgaan in de omgeving en de borders moeten daarom op gelijke hoogte liggen met het pad, of omgekeerd. Waar dat niet het geval is, worden de borders opgehoogd met zand.

En als je nu denkt, dat die vrijwilligers allemaal grijze, oude mannen zijn, dan heb je het helemaal mis.  Nick en Cody steken ook graag de handen uit de mouwen.

Jong geleerd is oud gedaan!

 

Naar het overzicht

Leuke acties!

Leuke links

Word ook vriend van het Speelbos!

Als u het initiatief steunt, kunt u VRIEND worden van het Speelbos. U steunt daarmee de organisatie van activiteiten en het onderhoud van het bos.

Lees meer…